Trùng Điệp Chiêm Bao – Xuân Diệu

Trùng trùng điệp điệp chiêm bao
Tỉnh ra trong mộng lại vào trong mơ
Thương em cho đến bao giờ ?
Bao giờ anh chết
Anh sẽ hết thương,
Hết chiêm bao giữa đêm trường tìm em…

                                               Xuân Diệu

Bình Luận