Địa Điểm Du Lịch

Xin lỗi vì đã yêu em ngay lúc anh chẳng có gì trong tay

gfhh