Hoa Nở Để Mà Tàn – Xuân Diệu

Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt.
Hoa thu không nắng cũng phai màu;
Trên mặt người kia in nét đau.

                                     Xuân Diệu

Hoa Nở Để Mà Tàn - Xuân Diệu

Bình Luận