19 điều tuyệt đối cấm kị không làm vào ban đêm để tránh tà ma

Điều cấm kị không làm vào ban đêm để tránh tà ma 1. Không được mở gương cầm tay (gương nhỏ) vào ban đêm mà phải úp xuống (ma có thể vào nhà bạn thông qua gương) 2. Không ngủ chung mèo đen (Nó sẽ không cho hồn bạn nhập vào xác bạn) 3. (Nữ) không mặc đồ trắng quá 12h + xõa tóc dài đứng trước gương (ma nhập) 4. Không phơi đồ ngoài sân vào ban đêm. (Dễ bị bệnh) 5. Không mang ô vào nhà mà mở…

Read More