Hương Đời – Xuân Diệu

Đời ta tất cả, nhưng cũng có gì đâu?
– Miếng vấn chênh kêu giữa dịp cầu,
Một buổi chiều sương nghe chó sủa,
Sân hè thóc trải liệng bồ câu.

Tiếng chân yêu mến vào trong dạ,
Giọng nói thân yêu mới đổi màu.
Cái nắng ồ lên trong tiếng lá:
Đời là tất cả – có gì đâu!

Một bước chân buồn giữa phố thu,
Phất vuông cờ đỏ cửa đêm mù.
Gió sương bốn biển pha hơi ấm,
Trong máy truyền thanh tiếng Cụ Hồ.

Có thế, nhưng đời là tất cả –
Cột giây thép đứng hát mùa thu,
Đời là tất cả, nhưng cũng có gì đâu?
Như đôi đứa mình lặng lẽ nhìn nhau.

Một cái nắm tay, một đầu thuốc dở,
Một tiếng vang trong một mái đầu.

Ánh đèn trong đêm tối.
Tách cà phê nâu.

                               Xuân Diệu

Bình Luận