Mai – Xuân Diệu

Mẹ hiền ơi, chúng con như lúa sạ, Thấy nước lên phải lên kịp với triều. Đầu lúa nhỏ, nhưng mà đông lúa cả, Lên rào rào như một lũ tầm kêu. Đêm dưới nước ngạt vô cùng nô lệ. Đời chìm đắm bóp chẹt hết mầu vui, Nên bông lúa chạy thi từng thế hệ Lên trên trời nở lấy hạt vàng chơi! Mẹ yêu dấu, chúng con đùa thế đó; Mẹ chúng con đây, lòng chúng con đây, Hồ Chủ Tịch sống một nghìn tuổi thọ Xem chúng…

Read More

Trận Trường Kỳ – Xuân Diệu

Thưa Mẹ Việt Nam, Mẹ lòng sông biển! Mở Cộng Hoà, hai mươi triệu chúng con Dâng tặng Mẹ trận trường kỳ kháng chiến. Quà thiêng liêng tươi thắm cả linh hồn. Quà trong đó thịt chúng con run rẩy Từng vết thương như đất ruột cày lên. Thịt chơi với đạn mười hai ly bẩy, Chúng con vào trong cuộc diễn trò điên. Mẹ đã khóc để chúng con sống mãi, Chúng con đau để cho Mẹ lại cười. Tràng ngọc lệ trào tuôn trong bóng khói Là hạt cười…

Read More

Bài Thơ Của Mẹ Việt Muôn Đời – Xuân Diệu

Nắng trong xanh, trời cũng trong xanh. Mây bay, trái giỡn trên cành. Một con chim cánh vàng như nắng Bay qua thông còn hát thanh thanh. Thông ngâm, sông cũng long lanh, Nước non rất đỗi an lành, Một buổi trưa của Mẹ hoa giam ríu rít trong mành thời gian. Trưa hôm nay lòng con sao cảm xúc! Răng thánh tha như hai lượt phím đàn; Bờ bên mắt lệ đầy như chẩy trút, Vì vui, vì mừng, vì ngợi Việt Nam. Trưa hôm nay con ngồi như trẻ…

Read More