Nhà

Có những lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi lã chã từng hạt, từng hạt đọng thành từng vũng, và rồi trắng xóa cả một góc lòng. Có những ngày, mở mắt ra thôi đã thấy một nỗi buồn kéo về, hừng hỡ, miên man như những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển, rồi bỗng dưng dập thẳng vào bờ, mãnh liệt… Lúc ấy, con người ta thấy hụt hẫng và cô đơn lạ. Như ai đó vừa cướp miếng bánh ngọt đang còn ăn dở trên…

Read More