Sài Gòn bé thật không ?

Hôm nay, chỉ vô tình thôi, mình nhìn thấy cầu Sài Gòn lẫn trong cơn mưa nhẹ nhàng đầu đông. Qua khung kính vốn mờ nhạt của chuyến bus quen thuộc, nay lại thêm nhòe đi vì ướt, mọi thứ đối với mình – sao ảo diệu đến thế. Sài Gòn bé lắm, người ta vẫn luôn miệng thế mà, đất chật người đông. Ấy vậy mà, với mình, nhất là hôm nay, sao rộng lớn đến lạ lùng. Sài Gòn đông người quá, mảnh đất xô bồ này có…

Read More