Lạc Nhau Giữa Sài Gòn

Chỉ cần em quay lưng đi… anh bước tiếp, hay chỉ cần mình buông tay một xíu. Vậy là lạc nhau giữa Sài Gòn, vậy là trở thành người dưng trong cuộc đời nhau… Sài Gòn nói nhỏ nhưng không nhỏ, nói lớn cũng không đủ lớn nhưng chỉ cần một trong hai người chơi trò trốn tìm thì cả đời này cũng chẳng thể tìm thấy nhau giữa Sài Gòn. Sài Gòn vẫn vẹn nguyên như vậy, chẳng rộng lớn hơn, con đường vẫn quen thuộc đấy thôi nhưng…

Read More