Ngày Gặp Lại

Định mệnh – là cái thứ đã cho mình gặp nhau giữa cái Sài Gòn rộng lớn này, đã cho ta cảm nhận được cái hạnh phúc này theo từng năm tháng. Nhưng chúng ta, những con người bình thường luôn mắc phải những sai lầm bình thường do cái định mệnh tạo ra. Xa nhau không phải không hợp nhau mà xa nhau vì do cái – Định mệnh Tôi cũng đã từng hạnh phúc nhưng đến bây giờ mới cảm nhận được cái hạnh phúc đó chỉ chông chênh vô định hướng.…

Read More