Dâng – Xuân Diệu

Đây chùm mong nhớ, khóm yêu đương, Đây nụ mơ mòng đợi ánh sương, Đây lá bâng khuâng run trước gió; Đây em, cành thẹn lẩn cành thương. Tất cả vườn anh rất đợi chờ, Bởi vì em có ngón tay thơ. Đến đây em hái giùm đôi lộc, Kẻo tội lòng anh tủi ước mơ. Bước đẹp em vừa ngụ tới đây, Chim hoa ríu rít, liễu vui vầy. Hãy làm dáng điệu xuân ôm ấp: Ánh sáng ban từ một nét tay.            …

Read More