Cói – Xuân Diệu

Tặng nông trường cói Thanh niên ở huyện Tiền Hải, Thái Bình Gợn đến chân trời cói – cói Bốn bề một sắc xanh roi rói Bạt ngàn tấm thảm gió vào lăn Hoa điểm lăn tăn như khẽ nói… Đấy nông trường “Thanh niên”, Thái Bình Cuối huyện Tiền Hải, bãi mông mênh Quai đê đẩy sóng lùi xa mãi Biển rút ra Cồn Cửa, Cồn Vành Hai mười năm trước, sóng còn vỗ Chân cột hải đăng đêm dọi tỏ… Hải đăng giờ đây giữa đất liền Quấn quít…

Read More