Nhớ Nhỏ Đôi Tay – Xuân Diệu

Nhớ em, nhớ nhỏ đôi tay
Hơi hương nhớ dịu, lông mày nhớ thanh.
Mắt trong, anh nhớ long lanh,
Hàm răng, anh lại nhớ anh hay nhìn.

                                          Xuân Diệu

Nhớ Nhỏ Đôi Tay - Xuân Diệu

Bình Luận