Nguyên Đán – Xuân Diệu

Xuân của đất trời nay mới đến;
Trong tôi, xuân đến đã lâu rồi:
Từ lúc yêu nhau, hoa nở mãi
Trong vườn thơm ngát của hồn tôi.

                                             Xuân Diệu

Bình Luận