Mùa Thi – Xuân Diệu

Thơ ta hơ hớ chưa chồng;
Ta yêu, muốn cưới, mà không thì giờ:
Mùa thi sắp tới! – em thơ,
Cái hôn âu yếm xin chờ năm sau!

Avril 1934

                                             Xuân Diệu

Mùa Thi - Xuân Diệu

Bình Luận