Hôn Cái Nhìn – Xuân Diệu

Không phải anh hôn đôi mắt
Anh hôn cái nhìn của em
Mắt em một vùng mến yêu
Thắt anh trong lưới êm đềm

Anh nhớ mãi một bến xe
Đến đó hai ta từ biệt
Em yên lặng – anh lắng nghe
Mắt em nghìn vạn tơ xe…

Từ hôm ấy đôi mắt em
Là ảnh cuối cùng anh giữ
Đi xa anh cứ nhớ hoài
Một trời mắt em tình tự

Xin em cho phép anh hôn
Cái hình em, gương tâm hồn
Cái nhìn em trong không gian
Trong hồn anh giữ chứa chan.

(9-1967)

                                        Xuân Diệu

Hôn Cái Nhìn - Xuân Diệu

Bình Luận