Đứa Con Của Tình Yêu – Xuân Diệu

Anh ước đôi ta có con
Con giống em đẹp nhìn không chán
Giống đôi mắt, giống hình gương trán
Con mang tình xán lạn đôi ta

Con giống em, con cũng giống cha
Giống cái mũi thật thà thẳng sống
Nhìn gần giống trông xa cũng giống,
Cũng mái đầu dợn sóng Quy Nhơn.

Nhưng con ta nó giống em hơn
Giống đi đứng, nghĩ suy, ăn nói,
Duy chẳng giống cái nữ khi dỗi
Lúc em hờn, trời cũng phải thua.

Muốn hòa kẽ tóc với chân tơ,
Muốn thịt xương ta nở vạn mùa
Em hỡi! Đứa con tình ái ấy
Tình yêu chưa đã, mến chưa bưa”

                                           Xuân Diệu

Đứa Con Của Tình Yêu

Bình Luận