Tặng Thơ – Xuân Diệu

Đây dây thơ e ấp đã lâu rồi, Chìm trong cỏ một vườn hoa bỏ vắng; Lòng tôi đó, một vườn hoa cháy nắng; Xin lòng người mở cửa ngó lòng tôi. Từ ngàn xưa, người ta héo, than ôi! Vì mang phải những sắc lòng tươi quá. Tôi không biết, không biết gì nữa cả, Chỉ yêu nhiều là tôi biết mà thôi. Hãy để yên tôi dệt thắm tên người; Ai lý luận với ân tình cho đáng! Trời reo nắng thì chim reo tiếng sáng! Xuân có hồng…

Read More

Ngã Ba – Xuân Diệu

Nhớ nhung về đứng ngã ba, Buồn thương chia nẻo dồn xa dặm dài. Con chim năm trước bay rồi, Cành cây lặng lẽ rơi đôi bóng chiều. Khóm lau buồn thổi cô liêu, Đứng ba đường cái, nhìn theo bốn trời. Đường đi không biết đâu nơi, Cỏ xuôi nương dõi bước người viển vông. Bóng hôm đã lạnh sương đồng, Nổi lên phương bắc muôn dòng gió lau, Mây dàn rộng, gió dàn mau, Nẻo chừng đã khuất, lòng đau còn chờ.            …

Read More

Khi Chiều Giăng Lưới – Xuân Diệu

Tặng Bằng Vân Khi chiều giăng lưới qua muôn gốc cây, Khi con chim én tìm không ra bầy, Khi nước suối đã lờ đờ khép mắt, Khi lá lìa, mặt đất cũng buồn lây, Và trên trời mờ ảnh một làn mây; Khi rừng vắng bơ vơ trong gió rộng, Khi gió đơn lưu lạc giữa rừng gầy; Mắt ngơ ngác, và thân hình ảo mộng, Có con nai thành tượng giữa chiều xây… Chân vướng rễ rây, Lòng vương muôn giây, Có con nai hiền, Đôi sừng thơ…

Read More

Im Lặng – Xuân Diệu

Yêu thương mà chẳng nói năng, Nhớ nhung mà chẳng than rằng nhớ nhung. Giữa đêm, lòng lạnh vô cùng, Mơ màng trên gối hoa dung gần gần. Ngọc ngà tay chẳng giao thân; Chuốt trau dáng điệu, muôn phần ước mơ. Sương bay… trời đục, cây mờ; Tình riêng lẩn khuất như bờ vi lau. “Ngó em không dám ngó lâu, “Ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi. “Lòng ta thương bạn không nguôi, “Nước sao như nước chảy xuôi một bề”. Cành thương chim nhớ bay về,…

Read More

Sương Mờ – Xuân Diệu

Sương lan mờ, bờ sông tưởng gần nhau, Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đau. Sương bạc lấp cả một trời trắng sữa; Sương mông lung như giữa khoảng giang hà. Mắt tuy mở mà lòng không thấy nữa, Hồn lạc rồi, không biết ngõ nào ra. Sương lan mờ, cây gần cũng như xa; Sương lan bay, ngày đứng cũng như tà. Những sao cũ chưa sáng bừng trở lại, Trong đêm tăm đi mãi biết ngừng đâu? Buồm giữa bạc biết phương mô trở lái; Tình xa…

Read More